12 בספטמבר 2013
ישראל: הרשם הסכים לרשום כסימן מסחר את דמות הבקבוק התלת מימדי של הוודקה ABSOLUT

בישראל, סימני מסחר תלת מימדיים אשר מורכבים מדמויות של מוצרים, מתקבלים לרישום רק במקרים חריגים. באופן כללי, הרשם סבור כי הדרך המתאימה להגן על סימני מסחר תלת מימדיים הינה הגשת בקשה לרישום מדגם. 

סימני מסחר תלת מימדיים כשירים לרישום בישראל רק אם הם נעדרים תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ואם הם רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש אינטנסיבי.

במקרה של בקבוק הוודקה ABSOLUT, הרשם קבע כי משך השימוש בסימן (מאז שנת 1979), מידת הפרסום הניכרת והמאמץ שהוקדש ביצירת קשר בין המוצר לבין יצרנו, אשר תמכו ביכולת הציבור לזהות את דמות הבקבוק עם הוודקה המפורסמת, הצליחו להפוך את דמות הבקבוק לסימן מסחר כשיר לרישום.

לכן, מאחר שלפי הרשם אין לבקבוק ABSOLUT תפקיד פונקציונאלי או אסתטי, ניתן לקבל אותו לרישום כסימן מסחר תלת ממד.