20 בנובמבר 2013
האיחוד האירופי: מגבלות לשימוש בהגדרות סוגים כלליות בסימני מסחר אירופיים

הסיווג הבינלאומי של סחורות ושירותים לפי אמנת ניס (מהדורה עשירית), אשר חל על סימני מסחר אירופיים (CTM), כולל הן הגדרות סוגים כלליות המכילות תיאור כללי של תחומי הסחורות או השירותים ב-45 הסוגים הקיימים והן רשימת אלפביתית של כל הסחורות והשירותים הנכללים בסוגים אלו.

בניגוד למדינות מסוימות, כגון ארה"ב או ישראל, המשרד האירופי (OHIM) נוהג לקבל מלל כללי של רשימות סחורות/שירותים בבקשות לרישום סימני מסחר, לרבות הגדרות כלליות של סוגים, ללא דרישה כלשהי בקשר לשימוש הממשי בסימן.

ה-OHIM הוציא ביום 20 בנובמבר 2013 "הודעה משותפת" המספקת רשימה של הגדרות הסוגים הכלליות אשר לא יחשבו כמספיק ברורות ומדויקות ולכן לא יהיו יותר מקובלות.

המדריך לבחינת הסיווג של הסחורות והשירותים של ה-OHIM עודכן בהתאם. עדכונים אלו נכנסו לתוקף עם השקת אתר האינטרנט החדש של ה-OHIM ביום 2 בדצמבר 2013. האתר החדש כולל מערכת מחודשת להגשה מקוונת של בקשות אשר מאפשר למבקש לבחור הגדרות של סחורות ושירותים המאושרות מראש ואשר יתקבלו באופן אוטומטי על ידי המשרד האירופי.

עדכון המדריך בא בעקבות החלטה שניתנה על ידי בית הדין האירופי ביוני 2012 בעניין IP TRANSLATOR. בהחלטה זאת נקבע, כי השימוש בהגדרות כלליות של סוגים אינו מכסה את כל הסחורות והשירותים אשר נכללים ברשימה האלפביתית של סוג מסוים. הסוגיה הייתה קשורה לבקשה לרישום הסימן IP TRANSLATOR אשר הוגשה בממלכה המאוחדת עם ההגדרות הכלליות של סוג 41, דהיינו, "חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות". הרשם הבריטי טען שהסימן חסר אופי מבחין, מאחר שהשימוש בהגדרות הכלליות כיסה את כל השירותים הנכללים בסוג 41, לרבות שירותי תרגום. המקרה הובא בפני בית הדין האירופי, אשר קבע כי ההגדרות הכלליות מקובלות כל עוד הן מספיק "ברורות ומדויקות" וכי הגדרות אלו אינן מכסות את כל הסחורות/השירותים הנכללים ברשימה האלפביתית של אותו סוג.

החלטת IP TRANSLATOR יצרה בלבול מסוים בפירוש נוהלי ה-OHIM באשר להגדרות כלליות של סוגים ולכן החלו דיונים במטרה להשיג הסכם על ההגדרות הכלליות שלא מתאימות לדרישת הבהירות והדיוק שנקבעה בהחלטת IP TRANSLATOR.

המדריך המעודכן מפרט את 11 ההגדרות הכלליות אשר לא נחשבות עוד כמספיק ברורות ומדויקות ולכן אינן מקובלות יותר (ראו הגדרות מודגשות):
 
 • סוג 6:           סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים
 • סוג 7:           מכונות
 • סוג 14:         טובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים
 • סוג 16:         נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים
 • סוג 17:         גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ, וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים בסוגים אחרים
 • סוג 18:         עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים
 • סוג 20:         טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף,
                     ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים  לחומרים אלו או מפלסטיק
 • סוג 37:         תיקונים
 • סוג 37:         שירותי התקנה
 • סוג 40:         טיפול בחומרים
 • סוג 45:         שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי הפרט
לגבי המונחים "סחורות מ..." או "טובין העשויים מ...", נדרש לציין מהם הטובין ולא רק ממה הם עשויים. שירותי מכירה בסוג 35 הקשורים לאחד מן הטובין המצוינים לעיל, לא מקובלים אף הם. לגבי שירותי "תיקונים" ו-"התקנה", נדרש לציין מהם הטובין שיש לתקן או להתקין. לגבי "טיפול בחומרים", נדרש לציין את מהות הטיפול והחומרים לטיפול.

186 ההגדרות הכלליות הנותרות של אמנת ניס נשארות מקובלות.

בנוסף, המדריך המעודכן קובע כי הגדרות מסוג "כל הסחורות/השירותים הנכללים בסוג זה" או "כל הסחורות/השירותים מהרשימה האלפביתית של סוג זה" אינן מקובלות.

לסיכום, יש להקדיש תשומת לב רבה לעריכת רשימות סחורות ושירותים בבקשות אירופיות, ולזכור כי רישום אירופי הכולל רשימה רחבה יותר מאשר השימוש בסימן, עלול להיחשף להתנגדויות או בקשות ביטול מיותרות.