10 ביולי 2013
ישראל: התקבלה ההתנגדות לרישום סימן המסחר ONESTO אשר הוגשה על ידי חברת ENSTO OY

חברת ENSTO OY הפינית הגישה התנגדות כנגד רישומו של סימן המסחר המעוצב  ביחס למוצרי חשמל שונים בסוג 9 על ידי חברת Yueqing Onesto Electric Co., Ltd. הסינית.

המתנגדת, בעלת סימנים רשומים בישראל ENSTO (מילוליים ובעיצוב) בסוגים 7, 9 ו-11,טענה כי יש דמיון מטעה בין הסימנים.

 

 

התנהל הליך דומה בין הצדדים ב-OHIM (המרשם האירופי) בו ההתנגדות התקבלה אחרי ערעור.

בישראל, מידת הדמיון בין סימנים נבחנת בעיקר על פי "המבחן המשולש": מבחן המראה - מבחן הצליל – מבחן קהל הלקוחות, סוג הטובין וצינורות השיווק.

בהחלטתה, קבעה הפוסקת כי קיים דמיון מטעה במראה הסימנים, בעיקר לאור העובדה כי הצרכן הישראלי אינו מכיר היטב את האלף-בית הלטיני ולא יזהה את ההבדל בין סדר האותיות שנכללו בשני הסימנים. בעניין זה, שונה דעת הפוסקת מדעת בית הדין האירופי. לגבי מבחן הצליל, סבורה הפוסקת כי ישנו דמיון פונטי רב בין הסימנים. לגבי מבחן קהל הלקוחות, סוג הטובין וצינורות השיווק, לא הייתה ככל הנראה מחלוקת בין הצדדים כי הם זהים. לבסוף קבעה הפוסקת כי אין למשמעות השונה של שני הסימנים (ONESTO מקורו במילה האיטלקית ל-"יושר" ו-ENSTO מקורו בשמו של מייסד החברה) שום משקל, מאחר שמרבית הציבור הישראלי אינו מכיר את השפה האיטלקית.

לפיכך, הפוסקת קבעה כי הסימן  אינו כשיר לרישום בשל קיומו של הסימנים הקודמים ENSTO.