23 במרץ 2016
כל מה שיש לדעת על הרפורמה של מערכת סימני המסחר באיחוד האירופי

הרפורמה של מערכת סימני המסחר באיחוד האירופי נכנסה לתוקף ביום 23 במרץ, 2016. להלן 13 הנקודות העיקריות הראויות לציון לגבי השינויים שבוצעו:

1. שם חדש

ה-OHIM (Office for Harmonization of the Internal Market) הופך ל- EUIPO (European Union Intellectual Property Office) וסימן מסחר של האיחוד אשר כינויו היה CTM (Community Trade Mark) הופך להיות EUTM (European Union Trade Mark).

אחרי שהתקשו להתרגל ל- CJEU (Court of Justice of the European Union) החדש בשנת 2009, כל מה שנותר הינו להתרגל לשמות החדשים האלו, מה שעלול להיות החלק הקשה ביותר ברפורמה זאת...

2. שינוי סכום האגרות

לפי השיטה הקודמת, היו משלמים אגרה זהה (900 אירו) עבור בקשה לרישום סימן מסחר המוגשת עד לשלושה סוגים של סחורות/שירותים.

כעת, האגרה תשולם על פי כל סוג ולכן תהיה נמוכה יותר עבור סוג אחד (850 אירו), אך גבוהה יותר עבור שניים או יותר סוגים (50 אירו לסוג השני ו-150 אירו עבור כל סוג נוסף). כמו כן, גם עבור החידושים בוטלה השיטה הכוללת עד שלושה סוגים, והורידו את האגרה מ-1,350 אירו לשלושה סוגים ל-850 אירו עבור הסוג הראשון, 50 אירו עבור הסוג השני ו-150 אירו עבור כל סוג נוסף.

3. תיאור הסחורות והשירותים

השיטה אשר הומצאה לאחר החלטת IP TRANSLATOR (ראו מאמרי מיום 20 בנובמבר, 2013) מיושמת באופן רשמי בחוקים האירופיים. משמעות הדבר הינה כי אם תבחרו להגיש בקשות לרישום סימני מסחר עם ההגדרות הכלליות המלאות, אזי רק הפריטים הספציפיים המופיעים ברשימה של ההגדרות הכלליות יכוסו, אך לא פריטים נוספים הנכללים באותו סוג (ברשימה האלפביתית) ואשר אינם נכללים בהגדרות. מה זה אומר? שיש לבדוק בקפדנות אם הסחורות/השירותים המסופקים תחת הסימן אכן נכללים בהגדרות הכלליות ואם לא, יש להוסיף אותם לרשימה.

מה לגבי סימני המסחר האירופיים אשר כבר רשומים? אם יש בבעלותכם סימני מסחר אירופיים רשומים, אשר הוגשו לפני ה-22 ביוני, 2012 עם ההגדרות הכלליות המלאות ואשר אינם כוללים פריטים מסוימים, תעמוד לרשותכם תקופה של ששה חודשים, דהיינו, עד ליום 24 בספטמבר, 2016, על מנת להגיש הצהרה להוספת פריטים אלו. ניתן להוריד את טופס ההצהרה באתר המקוון של ה-OHIM ("סליחה" ה-EUIPO) וניתן למצוא שאלות נפוצות שימושיות בעניין זה כאן:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/FAQ-Article-28(8)_en.pdf.

יתכן כי מדובר בנקודה החשובה ביותר ברפורמה, מאחר שכל בעל סימני מסחר אמור לעבור בקפדנות על פורטפוליו סימני המסחר האירופיים שלו, על מנת לבדוק אם יש להגיש הצהרה. אחרת, היקף הגנתם של סימני המסחר שלו ואכיפתם הנכונה עלולים להיפגע.

4. סימני מסחר מיוחדים

לא קיימת יותר דרישה של תצוגה גרפית על מנת לרשום סימני מסחר, דבר אשר יקל על השימוש בטכנולוגיות חדשות כאשר מגישים בקשה לרישום סימן מסחר לצליל או ריח. כמו כן, יקלו על רישום סימני מסחר בתנועה.

5. תקופת ההתנגדות

ספירת תקופת ההתנגדות בת שלושה חודשים לגבי סימני מסחר בינלאומיים המייעדים את האיחוד האירופי, תחל חודש אחד לאחר מועד הפרסום, במקום שישה חודשים. זהו הקץ להמתנה אינסופית ומייאשת לרישום הסימן באיחוד.

6. סימני מסחר מאשרים

סימני מסחר מאשרים הוכנסו באופן רשמי במערכת האירופית. זה יאפשר לארגונים או למוסדות לרשום סימני מסחר אשר מחייבים לעמוד בתנאים מיוחדים על מנת שאחרים יוכלו להשתמש בהם (לדוגמה: "שמן זית ישראלי").

7. כינויי מקור

כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים יתקבלו כעילה להתנגדות או בקשה לביטול סימן מסחר אשר מכיל ציון כזה. כמו כן, הם יהוו עילה לסירוב בקשה חדשה לרישום סימן מסחר על ידי ה-EUIPO.

8. סימני מסחר מוכרים היטב

סימני מסחר מפורסמים (אף לא רשומים) יזכו להגנה מוגברת. למשל, הם יהוו בסיס להתנגדות או בקשה לביטול, אף לגבי סחורות או שירותים אשר לא נכללו בסימני מסחר רשומים.

9. פרסומת השוואתית

השימוש בסימן מסחר אירופי רשום בפרסומת השוואתית עלול יהיה להיחשב כהפרה.

10. דוחות חיפוש

דוחות חיפוש של סימני מסחר קודמים דומים אשר ה-EUIPO נוהג למסור, הופכים לאופציונליים. מבקש אשר יהיה מעוניין לקבל דוחות כאלו יצטרך לציין זאת באופן מפורש בבקשתו לרישום הסימן.

11. תקופת הפשרה ("cooling-off")

תקופת ה-cooling-off בהליכי התנגדות המיועדת לתת לצדדים את ההזדמנות להגיע לפשרה, תהפוך לחובה לתקופה מינימלית של חודשיים.

12. הוכחת שימוש

התקופה של חמש שנות שימוש אשר על בעל סימן מסחר מתנגד להוכיח בהליכי התנגדות, תחושב ממועד הבקשה או מועד זכות הקדימה של הסימן נשוא ההתנגדות, במקום מועד פרסומו.

13. סחורות במעבר

ניתן יהיה לתפוס סחורות מזויפות במעבר אשר מפרות סימן מסחר רשום אירופי, אף אם הסחורות אינן מיועדות בסופו של דבר לשוק האירופי.