תחומי התמחות
רישום סימני מסחר בארץ:
• יעוץ כללי באשר לאסטרטגיה וניהול פורטפוליו של סימני מסחר
• חיפוש סימני מסחר קודמים דומים
• עריכת רשימת הסחורות/השירותים, בדיקת סיווג והתאמה לדרישות הרשם בארץ
• הגשת בקשות לרישום סימני מסחר
• חוות דעת משפטיות על כשירות הסימן לרישום בהתאם לחוק הישראלי
• טיפול בהשגות ודוחות בחינה מרשות הפטנטים, לרבות השגות שהוצאו לגבי סימני מסחר
  בינלאומיים אשר מיעדים את ישראל לפי פרוטוקול מדריד
• משא ומתן ועריכת הסכמי דו-קיום ומכתבי הסכמה עם בעלי סימנים דומים
• טיפול בהתנגדויות
הסכמים הנוגעים לסימני מסחר, שינויים וחידושים:
• עריכת הסכמי רישיון לגבי סימני מסחר ורישומם ברשות הפטנטים
• ניהול העברת בעלות של זכויות בסימני מסחר ורישומם ברשות הפטנטים
• רישום שינוי שם או כתובת של בעל סימן המסחר ברשות הפטנטים
• חידוש סימני מסחר
  רישום סימני מסחר בחו"ל:
• הגשת בקשות לרישום סימני מסחר בינלאומיים לפי פרוטוקול מדריד
• הגשת בקשות לרישום סימני מסחר אירופיים (EUTM) ובקשות לאומיות ברחבי העולם, באמצעות
  רשת בינלאומית של מומחים בקניין רוחני
• טיפול בהשגות, דוחות בחינה והתנגדויות ברחבי העולם, באמצעות רשת בינלאומית של מומחים
  בקניין רוחני
  שמות מתחם (דומיין) - דיני אינטרנט וטכנולוגיות חדשות:
• יעוץ משפטי לגבי ניהול סימני מסחר יחד עם שמות מתחם
• רישום וחידוש שמות מתחם
• ניהול הסכמים הנוגעים לשמות מתחם
• יעוץ ועריכת הסכמים בתחום דיני האינטרנט והטכנולוגיות החדשות