תנאי שימוש באתר אינטרנט

תנאי השימוש אלו חלים על שימושכם באתר האינטרנט שלנו; אם הינכם משתמשים באתר האינטרנט שלנו, הינכם מסכימים עם כל תנאי השימוש אלו. במידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש vאלv או חלק מהם, אתם צריכים להימנע מלהשתמש באתר האינטרנט שלנו.
 
הדין הישראלי יחול על המידע והתוכן הנכללים באתר האינטרנט הזה והשימוש בהם ויפורשו לפי דין זה. תהיה סמכות ייחודית לבתי המפשט הישראליים לדון בכל סכסוך ביחס לאתר אינטרנט זה או תנאי השימוש בהם.
 
המידע והתוכן הנכללים באתר אינטרנט זה הינם בבעלות של משרד עו"ד עזרתי-פרחי בלבד והינם מוגנים לפי חוקי זכויות היוצרים. סימני המסחר הנכללים באתר אינטרנט זה הינם בבעלות של משרד עו"ד עזרתי-פרחי בלבד.
 
המידע והתוכן הנכללים באתר אינטרנט זה הינם לצורכי מידע בלבד ולא חל עלינו אחראיות על דיוקם. המידע הנכלל באתר אינטרנט זה אינו מהווה יעוץ משפטי כלשהו.
 
הקישור לאתרי אינטרנט של אחרים נעשה כדי להקל על חיפוש אחר מידע רלוונטי. משרד עו"ד עזרתי-פרחי אינו שולט או בודק את התוכן והמידע הנכללים באתרי האינטרנט האלו, ולכן, אינו אחראי על התוכן שלהם.